Košík Košík | 0
Uživatel Přihlásit

Reklamace


Reklamační řád

1.    V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím smluvního přepravce DPD je Kupující povinen zboží překontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je Kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je Kupující povinen neprodleně informovat také Prodávajícího.

2.    V žádném případě nesmí Kupující poslat reklamované zboží zpět „na dobírku“, o dodání reklamovaného zboží zpět se musí nejprve dohodnout s Prodávajícím. Za poškozené zboží během přepravy ručí dopravce. Pokud Kupující pošle poškozené zboží ihned zpět bez dohody s Prodávajícím, nebude záruka uznána.

3.    Při dodání zboží jeho doručením na zadanou adresu je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží je povinen reklamovat u Prodávajícího ihned, nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou Prodávajícím uznány.

4.    V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím České pošty je Kupující povinen zboží překontrolovat ihned po jeho převzetí a zjevné vady zboží je povinen reklamovat u Prodávajícího ihned, nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou Prodávajícím uznány.

5.    Při osobním odběru zboží je Kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u Prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u Prodávajícího později nebudou Prodávajícím uznány.

6.    Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.mp-elektronik.cz reklamovatelná vada, může Kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.

7.    Reklamaci kupující uplatňuje u prodávajícího, kterým je společnost MP ELEKTRONIK TECHNOLOGIE s.r.o.,Jos.Čejky 541, 67932 Svitávka, info@mpelektronik.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno Kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.

8.    Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu Prodávající informuje Kupujícího o následném postupu.

9.    Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně, aby Kupující byl schopen předložit daňový doklad – fakturu (faktura slouží zároveň jako záruční list). Zboží zaslané k reklamačnímu řízení musí být v úplném stavu včetně manuálů, kabelů a ostatního příslušenství. Zboží je třeba zaslat v originálním obalu. V případě, že Kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána. V případě reklamace si dopravu zboží určeného na opravu či výměnu hradí Kupující, dopravu opraveného zařízení hradí Prodávající. V případě, že se jedná  o reklamaci výměnným způsobem, tj. Prodávající zašle Kupujícímu pouze nový díl na výměnu, vadný díl zašle Kupující zpět až po dohodě s Prodávajícím.

10. Prodávající má právo potvrdit záruční list pouze v případě, že jsou splněny všechny ostatní podmínky určené výrobcem. Právo na záruku zaniká, pokud Kupující takové podmínky nesplnil.

11. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

12. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, dále se reklamace nevztahuje na výměny nebo opravy způsobené hrubým zacházením, nedodržením návodu nebo jiným nevhodným nakládáním se zbožím.